2020. január 17., péntek English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Iskolapad
Iskolapad
Ha­bár szü­le­ink ide­jé­ben ta­lán még ez szá­mí­tott át­la­gos­nak, mos­tan­ság fel­kap­juk a fe­jün­ket, ha egy dip­lo­má­zás előtt ál­ló hu­szon­éves lány csa­lá­dot ala­pít. Az pe­dig vég­képp meg­lep­het min­ket, ha emel­lett még ki­emel­ke­dő ered­mé­nyek­kel is büsz­kél­ked­het egye­te­mi ta­nul­má­nyi­ban. Si­ke­res hall­ga­tó­kat be­mu­ta­tó ro­va­tunk ala­nya mind­ezt el­mond­hat­ja ma­gá­ról.
Címkék: Iskolapad
DSC_13641_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • SZTE ETSZK Kari Nyílt Nap
  január 17.
 • SZTE ETSZK Nyílt Nap
  január 17.
 • SZTE GTK diplomaosztó
  január 17.
 • Dr. Ámán Ildikó doktori védése
  január 17.
 • Dr. Ámán Ilidkó PhD védése A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és szegedi jogi oktatás köréből címmel
  január 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár