2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Riport
Riport
2009. november 26.
No­vem­ber 14-én a So­mo­gyi-könyv­tár és a Grand Café adott ott­hont az El­ső Sze­ge­di Képre-gényfesz­tivál és -vásár­nak. A dél­előtt fo­lyó elő­adá­sok fel­ölel­ték a kép­re­gény itt­ho­ni és kül­föl­di tör­té­ne­tét egy­aránt, míg a Grand Caféban ko­ra es­te jel­ké­pes ös­­sze­gért ani­má­ci­ós fil­me­ket le­he­tett meg­néz­ni.
Címkék: Riport
Bezár