2020. július 2., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Sport
Sport
2009. november 26.
Az a „baj” a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem szí­nes és vál­to­za­tos sport­éle­té­vel, hogy csak egy ol­da­lon tu­dunk be­szá­mol­ni a tör­té­né­se­i­ről. Egyéb­ként jó do­log len­ne a SZEGY sport­ro­va­tá­ba ír­ni, csak ál­lan­dó­an ker­get­nek a ha­tár­idők, a még nem kö­zölt ese­mé­nyek.
Címkék: Sport
2009. november 26.
Az el­ső for­du­ló­ban Kecs­ke­mé­ten el­szen­ve­dett ve­re­ség óta nem tud hi­báz­ni a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák a fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B Ke­le­ti cso­port­ban. Zsi­nór­ban hét mec­­cset nyert meg az egye­te­mi csa­pat, kö­zöt­tük több nagy rang­adót.
Címkék: Sport
2009. november 26.
December 5-én jön a következő hazai erőpróba
Címkék: Sport
Nem jött össze a bravúr az utánpótlás-válogatott ellen
Címkék: Sport
2009. november 26.
Hetedikként fordul az USC
Címkék: Sport
Bezár