2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Téma
Téma
2009. december 13.
A pro­fi klu­bok je­len­tős sze­re­pet vál­lal­nak a he­lyi fog­lal­koz­ta­tás­ban, a tu­risz­ti­kai és a ven­dég­lá­tó-ipa­ri be­vé­te­lek nö­ve­lé­sé­ben.
Címkék: Téma
Bezár