2018. június 25., hétfő English version
Archívum  --  2005  --  16. szám - 2005 október 10.  --  Kapcsolatok
Matrózblúz és nyakkendő
Évnyitókkor, ballagásokkor sok csinosan felöltözött fiatal diákot láthatunk az iskolákba igyekezni. Hódmezővásárhelyen a bethleneseket nem csak onnan ismerhetjük fel, hogy a város egyik jelképének is számító patinás épület felé haladnak, hanem onnan is, hogy matrózblúz van a lányokon, és az intézmény nyakkendőjét viseli minden diák. Ám ez csak az egyik jellegzetessége a nagy múltú Bethlen Gábor Református Gimnáziumnak.
Az intézmény 1723 óta folyamatosan működik. Bár az eleinte vályogépületben üzemelő iskola helyére már a 19. század elején felépítették az ógimnáziumot, ez is kicsinek bizonyult egy idő után, éppen emiatt emelték 109 éve a Sándy Gyula tervezte épületet, mely a mai napig a gimnázium otthona, s egyben Hódmezővásárhely egyik jellegzetessége.
Számos dologra lehetnek büszkék az iskola falai között tanulók, hiszen a 141 éve érettségiztető intézményben oktatott 1945-től 1948-ig Németh László író, aki az itt megvalósított pedagógiai kísérletén túl is sok mindenben segítette az iskolát, például Kossuth-díjának összegét is felajánlotta számukra. Az egyik gimnáziumi matematika-tankönyv írója, Hajnal Imre pedig igazgatóhelyettes volt a Bethlenben, ő később egyébként a szegedi Ságvári Gimnáziumban folytatta tanári pályáját. Nem kizárólag a tantestületben voltak hírességek, hanem természetesen a diákok között is. Ebbe az iskolába járt többek között Tornyai János festőművész, Pásztor János szobrászművész és Török Károly népzenekutató is.
 
 
A Kárpát-medencében összesen harminckilenc református gimnázium működik. Fotó: Segesvári Csaba
 
Az ország első középiskolai nyelvi laboratóriuma is a Bethlen falai között kezdett el működni a hatvanas évek közepén, hamarosan pedig fizikai, kémiai és biológiai labort is nyitottak. A nagy nevekkel, tettekkel és változásokkal teli múlt pedig kihat a jelenre és formálja a jövőt is.
A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium legfontosabb célját Bálint Vilmosné igazgató abban látja, hogy a továbbtanulásra készítsék fel a diákokat. Ennek a feladatnak jól meg is tudnak felelni, amit kiváló felvételi statisztikáik is mutatnak; igaz, a számadatok nem mutatják meg egy intézmény teljes valóját. A legtöbb gimnáziumtól eltérően a Bethlenben nem két, hanem három-három pluszórát építettek be az órarendbe azokból a tárgyakból, melyekből emelt szintű érettségit tesznek a diákok: ez szintén a sikeres továbbtanulást segíti elő.
Egy középfokú intézményben jelentős szerepe van a tanároknak, és nem kizárólag a tananyag leadásában. A Bethlen Gábor Gimnázium tantestületét dicsérte lapunknak Bálint Vilmosné, hiszen jól összeszokott tanári gárda oktatja a diákokat. Felelősségük szerinte leginkább abban nyilvánul meg, hogy egy-egy pedagógus személyisége befolyásolhatja a diákok későbbi pályaválasztását, jövőjét. Azoknál a gyerekeknél, akik például több területen tehetségesek, könnyen előfordulhat, hogy az alapján jelentkeznek majd egy egyetem vagy főiskola bizonyos szakjaira, hogy melyik tanárral milyen volt a kapcsolatuk, mennyire motiválták őket.
A legnépszerűbb tagozat mindmáig a biológia-kémia, az úgynevezett „békák” közül sokan jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetemre. A bethlenesek körében a bölcsész szakokon kívül kedvelt az orvostudományi kar, de fizika szakra is szép számmal mennek, ez a tárgy ugyanis az iskola másik erőssége – mondta el Bálint Vilmosné. Tavaly például az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen nem találtak legyőzőre a vásárhelyi gimnázium diákjai. A Szegedi Tudományegyetem és az iskola között régóta jó a kapcsolat, az SZTE rendszeresen tart tájékoztatókat és előadásokat a gimnazisták számára, emellett a hallgatók hospitálni is járnak az intézménybe. Most például egy egykori bethlemes egyetemista, Udvari Zsolt végzi tanítási gyakorlatát náluk, mert a szíve a Bethlenhez köti őt még mindig – mondta el Bálint Vilmosné. A Szegedi Tudományegyetemen belül a fizika tanszékkel a legszorosabb az együttműködésük, például két hete a Bethlen által rendezett konferencia előadói között volt Molnár Miklós egyetemi docens és Heszler Péter tudományos főmunkatárs is. A református országos fizikaversenyek házigazdája mindig a vásárhelyi gimnázium, és a feladatsorokat évek óta a Szegedi Tudományegyetem oktatói állítják össze, ami szintén a jó kapcsolat bizonyítéka – sorolta a példákat az igazgató.
A diákok az átlagosnál több megmérettetésen vehetnek részt, ugyanis az országos tanulmányi versenyeken túl – melyeken évről évre szép eredményeket érnek el a bethlenesek – a református gimnáziumok is minden tárgyból külön hirdetnek tudásfelmérőket. Hazánkban húsznál több ilyen intézmény van, a Kárpát-medence egészét tekintve összesen harminckilenc református gimnázium működik, melyek között szoros az együttműködés. Ez megnyilvánul nyári táborokban is, ahol tanárok és diákok is részt vesznek.
Hódmezővásárhely tradicionálisan református város, de hogy pontosan miben adhat többet egy egyházi oktatási intézmény a diákjainak, azt csak azok érezhetik, akik az ódon falak között tanultak négy vagy nyolc évig. Bálint Vilmosné szerint a nevelés szempontjából sokat jelenthet a fiataloknak egy egyházi intézmény, hiszen kötelező hittant tanulnia mindenkinek – felekezetétől függően – heti két órában. Az iskolába ugyanis nem csupán református fiatalok jelentkezhetnek, a katolikus és a más felekezethez tartozó diákokat is szívesen látják – tette hozzá. A hitoktatás nevelésben, lelkiségben ad sokat ez a pluszt, de későbbi tanulmányaik során is meríthetnek az itt megszerzett tudásból a fiatalok. Az egyháztörténeti és bibliai ismereteket akár magyar, filozófia, történelem és művészeti szakokon is tudják kamatoztatni.
A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban folyó oktató-nevelő munkában fontos szerepet kap a múlt értékeinek a megőrzése, valamint emellett a mai kor követelményeinek való megfelelés is. Céljuk, hogy az iskola falai közül kikerülő diákok boldoguljanak az életben, sikeresen folytassák tanulmányaikat valamely egyetemen vagy főiskolán.
Varga Anna
Bezár