2023. január 28., szombat English version
2009. Májusi rendezvények
„A szomszédok szemében - Nemzeti sztereotípiák és nemzetkarakterológia Közép-Kelet-Európában
In the Eyes of the Neighbours - Stereotypes and National Characteristics in East Central Europe – In den Augen der Nachbarn - Stereotypen und Nationalcharakterologien im Donau-Karpatenraum” – Nyilvános előadások
Címkék: EseményEgyetemi TavaszKulturális IrodaBTKKonferencia
A konferencia során egy olyan nemzetközi kutatócsoport kerül létrehozásra, amely a Közép-Kelet-Európára jellemző, modern kori nemzeti és nemzetkarakterológiai problémák 16-17. századi gyökereit kutatja. Meghívott előadóink Magyarországról, Szlovákiából, Németországból, Ausztriából, Romániából, Szerbiából, Lengyelországból, Izraelből és Törökországból érkeznek, valamennyien a korszak avatott kutatói. Az előadók változatos szakterületeket képviselnek a térség kora újkori történetén belül, melyek összehangolásával alakítjuk ki a további tudományos együttműködést, és a témára vonatkozó általános módszertani és elméleti alapelveket. Az együttműködés hosszú távú célja, hogy a történettudomány révén hozzájáruljunk a Közép-Kelet-Európában fennálló nemzeti-kisebbségi konfliktusok megoldásához.

A konferencia nemzetközi, angol és német nyelvű.

Közreműködő intézetek: Jagelló Egyetem (Krakkó, Lengyelország), Eperjesi Egyetem (Szlovákia), Universitat Leipzig - Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (Németország)
Projektvezető: Dr. Papp Sándor egyetemi docens (SZTE BTK Történeti Intézet, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)

Tervezett előadások:
Papp Sándor bevezető előadása
Katona Tünde: Netzwerk und Intimität - Das Album Amicorum in der Zips
Nedim Zahirovic: Ungarn im historischen Gedächtnis der Bosniaken
Robert Born: Die Völker Ostmitteleuropas in den Kostümbücher vom 16.-19. Jahrhundert
Cagatay Capraz: The Turkish People and the Ottoman Empire from the Perspective of Imre Thököly
Meinholf Arens: Perspektivenwechsel katholischer Missionare in den Doanufürstentümern und dem Krimkhanat im Vergleich zwischen der Mitte des 17. und der Mitte des 18. Jahrhunderts
Kónya Péter: A zsidó lakosság elfogadásának problémái Eperjesen a 17-18. században
Varga Benedek: Sultan Suleiman, the infidel Turk Tacitism and ragione di stato discourse in Ferenc Forgách’s historical narratives
Slobodan Ilic: Muslims of Bosnia and Herzegovina between the Ottoman past and the European future
Frenkely Jehosua: The Image of East Europeans in Sirat Baybars
Cziráki Zsuzsanna: Die Kronstädter Sachsen und ihre diplomatischen Verbindungen mit dem Osmanischen und Habsburgischen Reich
Tóth Ferenc: Magyarok a koraújkori nyugati katonák szemével
Mrva Ivan: Bild der Ungaren in der slowakischen Publizistik am Rande der Revolution 1848
Tadeus Kopys: National Stereotypes in Polish-Russian History in 19th and 20th Century
Tóth Hajnalka: A határvidék török-magyar katonasága a 17. század második felében

SZTE BTK Történeti Intézet, Egyetem u. 2.
Alsóvárosi Ferences Kolostor és Rendház, Mátyás tér
Május 5. Kedd 09.00-17.00
 
Egyetemi Tavasz programfüzet
Bezár