2021. január 16., szombat English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Fókusz
Fókusz
2009. május 05.
Áp­ri­lis­ban ren­dez­ték meg a XXIX. Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­cia ti­zen­hat szek­ci­ó­já­nak ver­se­nye­it. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tói ez­út­tal is szép si­ke­re­ket ér­tek el.
Címkék: Egyetemi életOTDK
2009. május 05.
2009. május 05.
Címkék: Tárca
Bezár