2022. augusztus 9., kedd English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Sport
Sport
2009. május 09.
Már­ci­us vé­gén a Ma­gyar Sport Há­za adott ott­hont a Ma­gyar Egye­te­mi és Fő­is­ko­lai Sport­szö­vet­ség (MEFS) évi köz­gyű­lésé-nek. A ren­dez­vé­nyen kö­szön­töt­ték a 2008. évi egye­te­mi-fő­is­ko­lai vi­lág­baj­nok­ság­okon ér­mes he­lye­zést szer­zett spor­to­ló­kat és edző­i­ket, köz­tük Lalus­ka Esz­ter ké­zi­lab­dá­zót, az SZTE ötöd­éves jo­gász­hall­ga­tó­ját.
Az utób­bi he­tek so­rán meg­tar­tott ver­se­nye­ken szép ered­mé­nye­ket ér­tek el a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem spor­to­lói. Hall­ga­tó­ink or­szá­gos el­is­me­ré­se­ket is be­zse­bel­tek.
Címkék: Sport

DSC_3242_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár