2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Riport
Riport
Már ta­vas­­szal érez­ni le­he­tett, az oly so­kat suly­kolt vál­ság a fesz­ti­vál­pi­ac kí­ná­la­tát is be­fo­lyá­sol­ja. Az­tán egy nyá­ron át a sa­ját bő­rö­mön is érez­het­tem. Víz­hi­ány és ál­vi­har mi­at­ti kap­ko­dás To­kaj­ban, min­imálpörgés Kapolc­son, mű­bal­hé a SZIN zá­ró­nap­ján. És sok má­sod­ren­dű pro­duk­ció, vi­lág­baj­nok­ként meg­hir­det­ve. Vá­lo­ga­tá­som­ban csak a szép­re em­lé­ke­zem.
Címkék: Riport
Bezár