2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Riport
Riport
2009. október 01.
A ma­gyar sző­lő-bor ága­zat nagy sze­ren­csé­je, hogy 1991-ben meg­szü­le­tett az Év Bo­rá­sza díj. Egyet­len or­szág­ban sem mű­kö­dik így a rend­szer, mi­vel más­hol sza­k­lapokonkén­t, borvidéken-kén­t, faj­ták vagy ár­ka­te­gó­ri­ák sze­rint oszt­ják az el­is­me­rést. Ná­lunk vi­szont egy év­ben csak egy bo­rász jut föl er­re a csúcs­ra, ami va­ló­ban a szak­ma orom­za­ta.
Címkék: Riport
Bezár