2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Iskolapad
Iskolapad
2009. szeptember 28.
Légy ak­tív az órá­kon, és merj se­gít­sé­get kér­ni ta­ná­ra­id­tól – ad­hat­ná a ta­ná­csot a si­ker­re vá­gyó ku­ta­tó­je­löl­tek­nek Ud­va­ri Be­á­ta. Is­ko­la­pad ro­va­tunk­ban ez­út­tal a Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar OTDK-győztes PhD-hallgatójával be­szél­get­tünk.
Bezár