2020. október 24., szombat English version
Archívum  --  2006  --  4. szám - 2006. február 27.  --  Kapcsolatok
Nyolcvanöt éves a csongrádi Batsányi Gimnázium
A valamikori vidéki kisgimnáziumból mára a környék egyik legnagyobb középiskolája lett a Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola. Ezt bizonyítja, hogy az intézmény az elmúlt 15 évben a középiskolák országos ranglistáján a felsőoktatási intézményekbe való bekerülési arányát tekintve mindig az első tízben szerepelt.
1920-ban a szentesi gimnázium kihelyezett tagozataként kezdte meg működését az iskola. A huszonnyolc tanulót akkor - az igazgatóval együtt - összesen három tanár oktatta. A harmincas-negyvenes évekre már mintegy háromszázan tanultak az intézmény falai között, és a diáklétszám folyamatosan növekedett. Fábián György igazgató elmondta, hogy az 1989-ben új épületszárnnyal bővült iskolában jelenleg huszonhat osztály, összesen 835 diák tanul. Az intézmény 85 éves fennállását ünnepelte tavaly, mely jeles évforduló alkalmat adott a visszatekintésre is. Az egykor Szent Imre nevét viselő iskolában az alapfeladat máig megmaradt, nevezetesen, hogy felkészítsék a tanulóifjúságot arra, hogy boldogulni tudjon az életben, bárhová is kerüljön. Emellett természetesen céljaik között szerepel a továbbtanulásban nyújtott maximális segítségnyújtás.
Évek óta öt osztályt indítanak, melyből három gimnáziumi. A nyolc évfolyamos gimis képzés mellett humán és reál osztályokba várják a jelentkezőket. A közel száz végzősnek 80-90 százaléka tanul tovább valamelyik felsőoktatási intézményben. Két szakközépiskolai osztályukból pedig a végzős hallgatók átlagosan 50-60 százaléka felvételezik – sorolta az adatokat Fábián György. Itt pedagógiát és idegenforgalmat tanulhatnak a nebulók. Ez utóbbi osztályt azért is indították tíz évvel ezelőtt, mert úgy gondolták, hogy Csongrád és környékének egyik kitörési pontja lehet a jövőben a turizmus, melyhez így a megfelelő szakemberképzést biztosítják.
A középiskolák országos rangsorában továbbtanulási arányával az elmúlt másfél évtizedben mindig az első tíz között szerepelt a Batsányi, volt olyan év, amikor elsők voltak. „Mi egy valóban a felsőoktatást előkészítő intézménynek tekintjük magunkat" – értékelte az eredményeket az igazgató.
 
A tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fektet a csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
 
A Szegedi Tudományegyetem különösen kedvelt az itteni diákok körében, főként a bölcsész szakokra jelentkeznek a Batsányisok, de egyre többen adják be a felvételi lapjukat a jogi karra is. Emellett mostanában ismét népszerű lett a gyógyszerésztudományi és orvostudományi kar is. A megye névadó városának talán legismertebb iskolájából a legtöbben eddig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karra jelentkeztek. Ennek magyarázata részben, hogy az egyik népszerű szakközépiskolai képzésükkel a pedagógus pályára készítik fel a diákjaikat. A természettudományok iránt csekélyebb az érdeklődés, pedig a tanárok bíztatják a hallgatókat a jelentkezésre. Fábián György elmondta, mint intézményvezető is tapasztalja, matematika-fizika szakos egyetemi végzettségű nevelőt alig lehet találni.
A tanulók a felsőoktatás átalakítása miatt egy kicsit bizonytalanok, sokan úgy látják, csak látszólag lett egyszerűbb szakot választaniuk. Hiába csökkent körülbelül negyedére az alapképzések száma, a felvételi tájékoztató megjelenése után is számtalan kiegészítés és módosítás jelent meg, amit nehéz volt követni. A diákok persze gyorsan alkalmazkodnak, a tavalyi példákból okulva, idén sokkal többen választották az emelt szintű érettségit. 2005-ben a 170 végzősük közül huszonketten tettek emelt szintű érettségit huszonhárom tantárgyból, idén pedig a 189 főből hatvanhárman, öszszesen hetven tantárgyból vállalták a nehezebb vizsgát.
A felsőoktatási intézmények is egyre többször keresik fel a középiskolákat, hiszen egyre erősödik a harc a jobb képességű fiatalokért. „A Szegedi Tudományegyetem kiadványaival,  megjelenésével és imázsával állja a sarat ebben a versenyben” – fogalmazott Fábián György. Pozitívnak értékelte, hogy az SZTE oktatói ellátogatnak Csongrádra, és rendszeresen személyesen tájékoztatják a diákokat, így emberközelivé téve az intézményt.
A tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektet a csongrádi iskola. Az országos tanulmányi versenyeken elért eredmények is bizonyítják, hogy következetes, tervszerű oktatás folyik a Batsányiban. Az OKTV-n és OSZTV-n elért eredmények alapján felállított megyei rangsorban a harmadik helyen szerepel a csongrádi intézmény, kizárólag a szegedi Radnóti és a Ságvári Gimnázium előzi meg őket.
Több olyan öregdiákjuk is van, akiknek a neve nem csupán a megyén belül ismert. Fábián György a volt Batsányisok közül példaként említette Losonczi Áron építészt, az átlátszó beton feltalálóját. Rendkívül büszkék arra a volt tanulójukra is, aki az iskola eddigi történetében a legrangosabb elismerést nyerte. Tóth Miklós két évvel ezelőtt a Nemzetközi Fizika Diákolimpián az első helyen végzett. Büszke lehet az iskola arra is, hogy falai közt tanult az SZTE több oktatója is, például Hatvani László akadémikus, matematika professzor, Bari Ferenc professzor az orvostudományi karról, vagy Szabó László docens a természettudományi karról.
A Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mindig törekedett arra is, hogy a kor követelményeinek megfelelő szintű oktatási eszközökkel, feltételekkel rendelkezzen. Két év óta tagjai az Európai Innovatív Iskolahálózatnak is, melyhez jelenleg az országban harminc intézmény csatlakozott. A színvonalas oktatás feltételei is adottak: százötven számítógéppel és tizenöt projektorral rendelkezik az iskola, három informatika terem és két multimédiás nyelvi labor működik itt. Ami ennél is fontosabb, hogy ezek az eszközök szerves részét képezik az oktatásnak, nem csupán bemutatók alkalmával használják őket.
Fábián György szerint az oktató-nevelő munkában a legnagyobb szerepe mégis a tanáregyéniségnek van. Nagyon fontos, miként tud hatni a gyerekekre az oktató, milyen a személyisége, a kisugárzása, hogyan tudja megeleveníteni a könyvekben szereplő holt ismerethalmazt. Ez a tudás, ami megkülönbözteti a pedagógust az átlagembertől. Szerencsére a Batsányiban vannak ilyenek.
Varga Anna
Bezár