2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2009  --  6. szám - 2009. április 6.  --  Sport
Drá­mai csa­tá­ban ve­szí­tet­tek a ko­sa­ra­sok
Címkék: Sport

Két­sze­ri hos­­szab­bí­tást kö­ve­tő­en ma­radt alul az Etel­ka so­ron a Nyír­egy­há­zá­val szem­ben Sze­ged az egye­te­münk ne­vét vi­se­lő női ko­sár­lab­da­csa­pa­ta az ama­tőr női NB I Ke­le­ti cso­port­já­nak utol­só for­du­ló­já­ban. Az Uni­ver­si­tas öt győ­ze­lem­mel és ki­lenc ve­re­ség­gel a ha­to­dik he­lyen vég­zett a nyolc csa­pa­tot fel­vo­nul­ta­tó Ke­le­ti cso­port küz­del­mei so­rán.
A női ko­sár­lab­da ama­tőr NB I Ke­le­ti cso­port 14. kö­ré­ben: Uni­ver­si­tas Sze­ged – Nyír­egy­há­za 87-89 (12-21, 25-23, 18-11, 13-13, 8-8, 11-13). Uni­ver­si­tas: Len­gyel 14/9, Kováts 18/6, Tóth C. 9, Kár­pá­ti 6, Kméz­ics 13/3. Cse­re: Laczi 15, Pékó 8, Turi 4, Pusz­tay, Vér. Edző: Ma­gyar Ger­gely.

P.M.L.

 

Bezár