Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatóhelyek és innovációs intézmények  --  Ipari kapcsolati központok
Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont (KNRET)

Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont (KNRET) öt kutatási irány, a környezettechnológia, a nanotechnológia, az energetika, az egészség és az informatika területén folyó kutatások, fejlesztések és a tevékenység során létrejövő eredmények összefogója. A tudásközpont által menedzselt programok széles spektrumot fognak át, például a hulladékkezeléstől a biomassza hasznosításáig, a nanotechnológia egészségügyi – kozmetikai, gyógyszeripari és terápiás célú – alkalmazásának lehetőségeit vizsgáló kutatásokon át a geotermikus energia hasznosításáig terjednek.

A Szegedi Tudományegyetem a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által felügyelt Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) 2005. évi Pázmány Péter Programjában 1,2 milliárd Ft támogatást nyert regionális egyetemi tudásközpont létrehozására környezet- és nanotechnológia kutatási területen. A Program megvalósítására konzorcium jött létre, melynek vezetője a Szegedi Tudományegyetem. A Konzorcium további tagjai ( Hologén Kft. , Phoenix Rubber Kft. , Axiál 2000 Kft. , GeoHód Kft. , Kaloplasztik Kft. , Corax-Bioner Rt. , Unichem Kft. , Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány , Árpád-Agrár Rt. ) a kapott támogatás mellett jelentős önerővel is hozzájárulnak a Program megvalósításához.

A Tudásközpont öt alprogram keretében a környezettudomány és a nanotechnológia területén – kapcsolódva az informatikai fejlesztésekhez és az alternatív energiatermelés lehetőségeihez – olyan megoldásokat és eszközöket dolgoz ki, amelyek mérhető javulást eredményeznek a környezet minőségében, a regionális ipar fejlődésében és az itt élő emberek egészségében, és amelynek eredményei a program lezárását követően is fenntarthatóak lesznek. A projekt célul tűzte ki új spin-off cégek létrehozását, a meglévők megerősítését, valamint a regionális gazdaság szerkezetátalakításában való aktív közreműködést.

A Tudásközpont átfogó szakmai stratégiáját a régió kiemelkedő tudományos iskolái, a rendelkezésre álló tudományos és infrastrukturális háttér, a régió kis- és középvállalatainak fejlesztési lehetőségei, valamint a modern kutatás-fejlesztési trendek határozzák meg.

A KNRET környezettechnológiai kutatásainak fókuszában a hulladékkezeléssel és - gazdálkodással kapcsolatos alkalmazásorientált problémák mellett a környezeti monitoring rendszerek kialakítása áll.

A nanotechnológiai kutatások új – gyógyászati felhasználásra alkalmas – anyagok előállítására és olyan katalizátorok kifejlesztésére irányulnak, amelyek alkalmasak tüzelőanyag-cellák építésére, új utat nyitva ezzel a környezetbarát motor-hajtóanyagok használatának.

Az energetika alprogramban a biomasszából biotechnológiai módszerrel történő metán tartalmú biogáz, biohidrogén és bioetanol előállítási technológiáinak hatékonyságát növelő eljárások keresése az egyik fő célkitűzés, míg a másik kiemelt feladat a geotermikus energia kiaknázásának megoldása.

Az egészség alprogram egyik kutatási területe a környezetbe kerülő részecskék (például légszennyezők, vízszennyezések, nanorészecskék, stb.) humán egészségtani vonatkozásainak megfigyelését helyezi előtérbe, míg egy másik a nanotechnológia egészségügyi – kozmetikai, gyógyszeripari és terápiás célú – alkalmazásának lehetőségeire koncentrál.

A fenti kutatási területek között az informatikai kutatások teremtenek kapcsolatot, hiszen az egyes témák kifejlesztett eszközei és technológiái több lábon támaszkodnak az informatika nyújtotta lehetőségekre.

A KNRET Program elnöke Prof. Dr. Szabó Gábor, az SZTE Rektora, menedzserigazgatója Kovács Tibor. A Konzorciumot az alprogramok vezetőiből, a Konzorciumi partnerek képviselőiből álló Program Tanács vezeti.

További információ: Kovács Tibor, menedzserigazgató, 6720 Szeged, Dugonics tér 13., SZTE Rektori Hivatal, e-mail: info@knret.u-szeged.hu, tel.: 62/54-69-58uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA_egyes


tt-iroda