Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatóhelyek és innovációs intézmények  --  Ipari kapcsolati központok
Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont (KNRET)

Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont (KNRET) öt kutatási irány, a környezettechnológia, a nanotechnológia, az energetika, az egészség és az informatika területén folyó kutatások, fejlesztések és a tevékenység során létrejövő eredmények összefogója. A tudásközpont által menedzselt programok széles spektrumot fognak át, például a hulladékkezeléstől a biomassza hasznosításáig, a nanotechnológia egészségügyi – kozmetikai, gyógyszeripari és terápiás célú – alkalmazásának lehetőségeit vizsgáló kutatásokon át a geotermikus energia hasznosításáig terjednek.

A Szegedi Tudományegyetem a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által felügyelt Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) 2005. évi Pázmány Péter Programjában 1,2 milliárd Ft támogatást nyert regionális egyetemi tudásközpont létrehozására környezet- és nanotechnológia kutatási területen. A Program megvalósítására konzorcium jött létre, melynek vezetője a Szegedi Tudományegyetem. A Konzorcium további tagjai ( Hologén Kft. , Phoenix Rubber Kft. , Axiál 2000 Kft. , GeoHód Kft. , Kaloplasztik Kft. , Corax-Bioner Rt. , Unichem Kft. , Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány , Árpád-Agrár Rt. ) a kapott támogatás mellett jelentős önerővel is hozzájárulnak a Program megvalósításához.

A Tudásközpont öt alprogram keretében a környezettudomány és a nanotechnológia területén – kapcsolódva az informatikai fejlesztésekhez és az alternatív energiatermelés lehetőségeihez – olyan megoldásokat és eszközöket dolgoz ki, amelyek mérhető javulást eredményeznek a környezet minőségében, a regionális ipar fejlődésében és az itt élő emberek egészségében, és amelynek eredményei a program lezárását követően is fenntarthatóak lesznek. A projekt célul tűzte ki új spin-off cégek létrehozását, a meglévők megerősítését, valamint a regionális gazdaság szerkezetátalakításában való aktív közreműködést.

A Tudásközpont átfogó szakmai stratégiáját a régió kiemelkedő tudományos iskolái, a rendelkezésre álló tudományos és infrastrukturális háttér, a régió kis- és középvállalatainak fejlesztési lehetőségei, valamint a modern kutatás-fejlesztési trendek határozzák meg.

A KNRET környezettechnológiai kutatásainak fókuszában a hulladékkezeléssel és - gazdálkodással kapcsolatos alkalmazásorientált problémák mellett a környezeti monitoring rendszerek kialakítása áll.

A nanotechnológiai kutatások új – gyógyászati felhasználásra alkalmas – anyagok előállítására és olyan katalizátorok kifejlesztésére irányulnak, amelyek alkalmasak tüzelőanyag-cellák építésére, új utat nyitva ezzel a környezetbarát motor-hajtóanyagok használatának.

Az energetika alprogramban a biomasszából biotechnológiai módszerrel történő metán tartalmú biogáz, biohidrogén és bioetanol előállítási technológiáinak hatékonyságát növelő eljárások keresése az egyik fő célkitűzés, míg a másik kiemelt feladat a geotermikus energia kiaknázásának megoldása.

Az egészség alprogram egyik kutatási területe a környezetbe kerülő részecskék (például légszennyezők, vízszennyezések, nanorészecskék, stb.) humán egészségtani vonatkozásainak megfigyelését helyezi előtérbe, míg egy másik a nanotechnológia egészségügyi – kozmetikai, gyógyszeripari és terápiás célú – alkalmazásának lehetőségeire koncentrál.

A fenti kutatási területek között az informatikai kutatások teremtenek kapcsolatot, hiszen az egyes témák kifejlesztett eszközei és technológiái több lábon támaszkodnak az informatika nyújtotta lehetőségekre.

A KNRET Program elnöke Prof. Dr. Szabó Gábor, az SZTE Rektora, menedzserigazgatója Kovács Tibor. A Konzorciumot az alprogramok vezetőiből, a Konzorciumi partnerek képviselőiből álló Program Tanács vezeti.

További információ: Kovács Tibor, menedzserigazgató, 6720 Szeged, Dugonics tér 13., SZTE Rektori Hivatal, e-mail: info@knret.u-szeged.hu, tel.: 62/54-69-58



uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA_egyes


tt-iroda

DSC_1776_230x154.png

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak II. félév
  február 03. - május 16.
 • ! A koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében létszámtól függetlenül tilos a zárt és szabadtéri rendezvények, valamint gyűlések szervezése !
  március 12. - április 12.
 • Nyílt hét az SZTE Junior Akadémián
  március 30. - április 04.
 • SZTE Junior Akadémia – Nyílt Hét – Nézz be hozzánk!
  március 30. - április 04.
 • CEEPUS/Erasmus Days
  március 30. - április 03.

Címkefelhő

BTK  Diplomaosztó  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Irodalom  JGYPK  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  TIK  TTIK  Tárca  ZMK