2020. november 30., hétfő English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  II. szemeszter  --  2008. október 1. szerda 18.00
Tudományos önéletrajz
Dr. Molnár Imre
 
Személyes adatok:
Név:                   Dr. Molnár Imre
Születési hely:    Tataháza (Bács-Bodrog megye)
Születési idő:      1934. szeptember 22.
                         
Tanulmányok:  
Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Kar (diplomaszerzés: 1960)
 
Betöltött pozíciók:
gyakorló jogász (11 évig)
tanársegéd (SZTE, 1968-1971)
egyetemi adjunktus (SZTE, 1971-1979)
egyetemi docens (SZTE, 1979-1988)
egyetemi tanár (SZTE,1988-)
tanszékvezető (SZTE, Római Jogi Tanszék 1985-1999)
dékán (SZTE, Állam és Jogtudományi Kar, 1994-1998)
SZTE ÁJTK civilisztikai alprogramnak vezetője
  
Tagságok:
Jogi Kari Tanácsnak
SZTE Egyetemi Tanács (1989-2003)
SZAB jogtudományi szakbizottság elnöke (1996-2004)
SZTE ÁJTK Római Jogi doktori iskola elnöke (2001-2005)
SZTE Habilitációs Bizottság
Magyar Akkreditációs Bizottság jogi szakbizottsága
 
Tudományos fokozatok:
1977-ben kandidátusi fokozat
1987-ben az állam és jogtudományok doktora (akadémiai doktor)
 
Kutatási terület:
A római jog szerződési rendszere. Ezen belül három nagy kérdéskör: a bérleti szerződés (locatio conductio), a római jog felelősségi rendje, és az utóbbi 10 évben a római büntetőjog.
 
Ösztöndíjak:
München (1977-ben 6 hónap)
Róma (1984-ben 3 hónap)
Köln (1991-ben 6 hónap)
1992-ben további 5 hónap az adott városok egyetemének római jogi intézeteiben
 
Vendégoktatás:
Előadások Münchenben, Salzburgban, Kölnben, Grazban.
 
Nyelvismeret:
Német (tárgyalási szint)
Olasz (olvasási szint)
Latin (olvasási szint)
 
Kitüntetések, címek:
Kiváló dolgozói kitüntetés három alkalommal (ezekből egy a felsőoktatás kiváló dolgozója kitűntetés)
Apácai Csere János díj (1999)
Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje (2003)
SZAB Ezüst Emlékérem (2003)
Év oktatója cím a diákok szavazati alapján (1995, 2004)
Professzor emeritusz cím (2004)
Klebersberg Kúnó-díj (2005)
Eötvös József koszorú (2007)
„Laureatus Academiae” cím (2007)
      
Irodalmi tevékenység:
57 tudományos publikáció (ezek közül 5 monográfia)
A megjelent tanulmányok mintegy harmada külföldi szakmai folyóiratokban (pl. Labeo Nápolyban; Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Berlin stb.) került publikálásra.
400 hivatkozás, ezeknek mintegy 70%-a külföldi szakmai folyóiratokban, monográfiákban, kézikönyvekben és olasz és német tankönyvekben található
Római jog c. tankönyv (Jakab Évával társszerzőségben) (2001)
Bezár