2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Riport
Riport
Ve­lünk szem­ben áll az or­vos, és vár. Mind­an­­nyi­an tud­juk, va­la­mi rossz fog tör­tén­ni, pró­bá­lunk nem gon­dol­ni a ha­lál­ra. Lel­ki tö­rés a be­teg­nek, tra­u­ma az or­vos­nak – de va­la­ki­nek még­is el kell mon­da­nia a rossz hírt. Ri­port az or­vos­kép­zés egyik leg­ne­he­zebb ré­szé­ről.
Címkék: Riport
Bezár