2020. december 6., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Sport
SZTE-s Fit­ness Women
Címkék: Sport

A MEFOB ke­re­té­ben Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen meg­ren­de­zett „Fitness Wom­en” ver­se­nyen Czavalin­ga Dó­ra, az SZTE hall­ga­tó­ja az el­ső he­lyen vég­zett, az ugyan­csak SZTE-s Beracz­ka Krisz­ti­na pe­dig har­ma­dik­ként zárt.

P. M. L.

Bezár