2023. december 5., kedd English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  I. szemeszter  --  2008. április 16. szerda 18.00
Alternatív vitarendezési eljárások
Az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazása meghatározó társadalmi, jogi, gazdasági technikává vált mára a fejlett országokban. Növekvő szerepére, hatékonyságára a tudományos diszciplínák is "felfigyeltek", s vizsgálatuk tárgyává tették. Az előadás rövid áttekintést kíván adni a módszerek kialakulásáról, jellegzetességeiről, elterjedéséről, a legfontosabb felhasználási területekről, a nemzetközi és hazai intézményesülés tapasztalatairól.
 
Az eljárások ma már nélkülözhetetlennek számítanak az igazságszolgáltatás, a környezetvédelem, a munkaügyi kapcsolatok, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, menedzsment területeken. Az eltérő területeken számos tekintetben azonos elvek és módszerek figyelhetők meg, ugyanakkor specifikus intézményi és szabályozási különbségek is kialakultak. Mára ezen eljárások számos területen beépültek a hazai gyakorlatba is. Legismertebb alternatív vitarendezési eljárássá a mediáció (közvetítői eljárás) vált, mely bizonyos értelemben az alternatív vitarendezés egészének szinonimájaként szerepel a hazai szabályozásban. E módszerek, intézmények, szabályozások, normák körébe ad betekintést az előadás.
 
A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A folyamatban a felek közös felkérésére független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására.
 
Mi a lényege a mediáció technikájának? Nem a jogvita bíróságon kívüli lefolytatásáról van szó, s nem is a felek lelki befolyásolásáról. Az alternatív vitarendezés - melynek formái többek között a mediáció, a döntőbíráskodás (arbitráció), a békéltetés (consiliation), a facilitálás, moderálás - mára önálló szakmává fejlődött a világ valamennyi fejlett országában. A gyakorlati tudás mellett mára kialakult ezen eljárások elméleti bázisa, képzése, s önálló tudományos diszciplínája is, mely kapcsolódik a társadalomtudományokhoz, jogtudományhoz, közgazdaságtanhoz, pszichológiához, pedagógiához, de ezek egyike sem foglalja magába e területet.
 
A jogok érvényesülésének egyre inkább feltétele, hogy alternatív módon is lehessen rendezni, megelőzni a vitákat, illetve helyettesíteni a jogvitákat. Ezt tapasztaljuk a nemzetközi - különösen az Európai Unió - kezdeményezéseiben, ajánlásaiban, s ma már a hazai jogi szabályozásban is, ahol közel húsz jogszabály szabályozza az alternatív vitarendezés valamilyen formáját. A szakemberek nagy sikerrel működnek közre a gazdaság, a szervezetek, a családi és gyermekekhez köthető viták rendezésében is, melyek közös jellemzője gyakran, hogy a felek érdekeik érvényesítésekor nem feltételezik, hogy vitapartnerük szabályt (normát, jogot) sértene, de érdekeik érvényesítése ütközésbe kerül. Az ilyen vitákat szokás az előzőektől (jogvitáktól) megkülönböztetve érdekvitáknak tekinteni. Más esetekben kifejezetten a jogsértés, normaszegés jóvátételen, helyreállításon alapuló eljárásairól beszélhetünk. Ezeket nevezzük resztoratív, vagy helyreállító eljárásoknak, melyeket pl. a büntetőjog területén alkalmaznak.
 
Az előadás megtekintése:
 
Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)
 
Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)
 
Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)
 
LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)
 
Megjegyzések:
 
Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!
Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg  automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön  telepítése szükséges.
 
Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.
 
Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.
 
Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre!
Bezár