2023. december 5., kedd English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  I. szemeszter  --  2008. április 23. szerda 18.00
Az információ humán tudománya
Az információ-jelenséggel számos tudományterület foglalkozik, leginkább elterjedt és uralkodó fogalmi rendszerezése azonban mai napig kvantitatív, matematikai-statisztikai természetű (shannon-weaveri információelméletként híresült el). Az információ „minőségével”, jelentésével, hatásával és kiterjedésével foglalkozó ún. „kvalitatív” , humán információtudomány megalkotása régi vágya és igénye a tudósközösségnek, de a határozottan és visszatérően megfogalmazott ezirányú kutatási programoknak még nem sikerült koherens, teljeskörű, magas absztrakciós szintű elméleti rendszerezésig eljutniuk.

Az elmúlt évtizedben azonban sokkal közelebb kerültünk mindehhez. Az Internet kihívásaival szembesülő könyvtár-és dokumentációtudomány, az agykutatás, a hálózatok általános tudománya, a kognitív antropológia vagy a tudomány gépezetének új nagyságrendű teljesítményeire reflektáló ismeretelmélet friss eredményei termékeny módon kapcsolódnak össze a korábbi kultúraelméleti, kommunikációtudományi, szemiotikai (jel-elméleti), nyelvészeti, tudomány-és technikatörténeti ill. pszichológiai kutatásokkal. Egyre többet és egyre modell-szerűbben tudunk az információs univerzumnak arról a részéről, amely a társadalomkutatók figyelmét leginkább leköti és foglalkoztatja: az egyének és az emberi közösségek információs mechanimusairól. Az információk (és az azokból felépülő bonyolultabb szerkezetek, alakzatok) mibenlétét, természetét, fogalmi megragadásának lehetőségeit, alakváltozatait nyomon követni különlegesen izgalmas multidiszciplináris kaland: nem „Nagy Elmélet”, de mégis egyfajta közös „metanyelv”, amelynek ismeretében ugyanazokhoz a jól ismert jelenségekhez más szemmel és máshonnan (is) közelíthetünk.

Már az első ismerkedés is sok meglepetést okozhat a információ humán tudományával, Kiderül, hogy a külvilágban lévő jelek és a fejekben lévő információk univerzumát radikálisan ketté kell választani. Azt gondolnánk, hogy az információ alapvetően a Múlthoz kötődik, pedig minden lényeges ismérvét és valódi természetét a Jövő felől tudjuk igazán értelmezni. Más megvilágításba kerül az, hogy mit is sorolunk az információtechnológia kategóriájába. Új értelmet nyernek régi kérdések: Miért a látás a domináns információs csatornánk? Meddig él az információ? Mi szükséges ahhoz, hogy az információk megsemmisüljenek? Hogyan mérjük az információk mennyiségét? Mit is jelent valójában az információrobbanás? Meddig tágul az információ jelenségcsaládja?

(Az előadásnak különös aktualitást ad, hogy a Könyvtártudományi Tanszék a közeljövőben Könyvtár-és Humán Információtudományi Tanszékké kíván válni.)
 
 
Az előadás megtekintése:
 
Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)
 
Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)
 
Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)
 
LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)
 
Megjegyzések:
 
Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!
Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg  automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön  telepítése szükséges.
 
Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.
 
Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.
 
Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre!
Bezár