2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ÁOK
ÁOK
Az Ál­ta­lá­nos Or­vos­tu­do­má­nyi Kar a sze­ge­di egye­tem egyik leg­na­gyobb tu­do­má­nyos múlt­ra vis­sza­tek­in­tő fa­kul­tá­sa, mű­kö­dé­sét egy­ko­ri dé­kán­ja, a No­bel-dí­jas Szent-Györ­gyi Al­bert ne­ve fém­jel­zi. A ka­ron ki­emel­ke­dő szín­vo­na­lú ok­ta­tás­sal köz­vet­len hang­nem­ben igye­kez­nek fel­ké­szí­te­ni a hall­ga­tó­kat le­en­dő hi­va­tá­suk ös­­sze­tett­sé­gé­re.
Címkék: ÁOK
Tú­ri Sán­dor pro­fes­­szor, az SZTE Gyer­mek­gyógy­ásza­ti Kli­ni­ka igaz­ga­tó­ja sze­rint nem csak a ki­emel­ke­dő mi­nő­sé­gű ok­ta­tás mi­att ér­de­mes az SZTE ÁOK-t vá­lasz­ta­ni.
Címkék: ÁOK
2010. január 21.
Címkék: ÁOK
2010. január 21.
Címkék: ÁOK
2010. január 21.
Címkék: ÁOK
P12501191_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár