2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  BTK
BTK
Ki­tű­nő ok­ta­tói gár­da, ver­seny­ké­pes tu­dás, kul­tú­ra és mű­velt­ség fel­ső­fokon: a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egyik leg­né­pe­sebb ka­ra, az 1921 óta mű­kö­dő Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar or­szág­ha­tár­okon át­nyú­ló ki­su­gár­zást tud­hat ma­gá­é­nak.
Címkék: BTK
Bernáth Ár­pád, a Né­met Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Tan­szék vezető­je a sze­ge­di BTK egyik erős­sé­gét ab­ban lát­ja, hogy a hall­ga­tók itt sze­mé­lyes se­gít­sé­gét kap­hat­nak te­het­sé­gük ki­bon­ta­koz­ta­tá­sá­ban.
Címkék: BTK
2010. január 21.
Címkék: BTK
2010. január 21.
Címkék: BTK
2010. január 21.
Címkék: BTK
DSC_2793_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár