2021. november 26., péntek English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  FOK
FOK
A Sze­ge­den 1960 óta mű­kö­dő fog­or­vos­kép­zést ha­gyo­má­nyai, ok­ta­tá­si és ku­ta­tá­si ered­mé­nyei alap­ján mél­tán tart­ják az egyik leg­erősebb­nek az or­szág­ban. Fog­or­vos­dok­tor­ok ge­ne­rá­ci­ói és a szak­ma szá­mos ki­emel­ke­dő vezető­je sze­rez­te dip­lo­má­ját a sze­ge­di is­ko­lá­ban. A 2007-től önál­ló­vá vált Fogor­vos­tu­dományi Kar­ra jelen­tkező di­á­kok­nak az itt szer­zett ok­le­vél biz­tos munkale­hetőséget és tisz­tes meg­él­he­tést biz­to­sít majd.
Címkék: FOK
Nagy Ka­ta­lin pro­fes­­szor, a Fogor­vos­tu­dományi Kar dé­kán­ja, a Száj­se­bé­sze­ti Tan­szék vezető­je hang­sú­lyoz­za: aki a sze­ge­di fog­or­vos­ka­ron sze­rez dip­lo­mát, jól fi­ze­tő ál­lás­ra szá­mít­hat ide­ha­za és kül­föld­ön egy­aránt.
Címkék: FOK
2010. január 23.
Címkék: FOK
2010. január 23.
Címkék: FOK
2010. január 23.
Címkék: FOK
P1250119_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • Időgazdálkodás tréning (1.nap)
  november 26.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár