2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Sport
Sport
Haj­da­ná­ban-da­ná­ban, még a nyá­ron tör­tént, egész pon­to­san jú­li­us 4-én, hogy a ma­gyar fér­fi egye­te­mi-fő­is­ko­lai vá­lo­ga­tott meg­nyer­te a ha­zai ren­de­zé­sű ké­zi­lab­da-vi­lág­baj­nok­sá­got. A nem­ze­ti csa­pat­ban ki­emel­ke­dő tel­je­sít­ményt nyúj­tott a sze­ge­di egye­te­men ta­nu­ló, har­mad­éves ke­res­ke­de­lem és mar­ke­ting sza­kos Varsandán Mi­lán, aki az el­ső osz­tá­lyú Kecs­ke­mé­ti KSE bal­szél­ső­je. Ve­le be­szél­get­tünk a vb-ről és a je­len­le­gi klub­csa­pa­tá­ról.
Címkék: Sport
2010. október 21.
Címkék: Sport
Hét esz­ten­dő után ját­szott új­ra él­vo­nal­be­li mér­kő­zést Sze­ged fér­fi ko­sár­lab­da­csa­pa­ta: a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák gár­dá­ja szom­ba­ton 86-77-re kapott ki Pak­son. A kö­vet­ke­ző na­pok so­rán két­szer is ha­zai pá­lyán lát­hat­juk a fi­ú­kat: előbb pén­te­ken a cím­vé­dő Za­la­eger­szeg, majd jö­vő szer­dán a Pécs lá­to­gat az újszege­di sport­csar­nok­ba!
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
DSC_1794_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár