2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Riport
Riport
2010. március 05.
2009 ok­tó­be­ré­nek ele­jén kez­dő­dött a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Du­go­nics té­ri köz­pon­ti épü­le­té­nek fel­újí­tá­sa. A vár­ha­tó­an egy évig tar­tó, több mint brut­tó 2,2 mil­li­árd fo­rint­ból meg­va­ló­su­ló be­ru­há­zás­nál fi­gye­lem­be kell ven­ni az épü­let mű­em­lék jel­le­gét, ilyen­kor ugyan­is az ere­de­ti ál­la­pot visz­­sza­ál­lí­tá­sa a cél. De mi­lyen is volt, mi­lyen le­he­tett az a bi­zo­nyos „ere­de­ti ál­la­pot”? Múlt­idé­ző sé­tá­ra in­vi­tál­juk a ked­ves Ol­va­sót.
Címkék: Riport
DSC_2781_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár