2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Sport
Sport
A mé­lyebb ös­­sze­füg­gé­sek­re ér­zé­keny ol­va­só­nak fel­tűn­he­tett, hogy a 2009-es Jó ta­nu­ló – jó spor­to­ló vá­lasz­tás női győz­te­sét, a har­mad­éves rek­re­á­ció-szer­ve­zés és egész­ség­fej­lesz­tés sza­kos An­tal Ani­tát és sport­ágát, a floor­ballt még nem mu­tat­tuk be. Pó­tol­juk mu­lasz­tá­sun­kat!
Címkék: Sport
Pad­lón a sze­ge­di ké­zi­lab­da, a fel­len­dü­lés után óri­á­sit puf­fan­tak a sze­ge­di já­té­ko­sok. A ka­taszt­ro­fá­lis 2009-es év után – edző­vál­tás, sú­lyos és meg­alá­zó ve­re­ség a Kecs­ke­mét­től – 2010-ben le­mon­dott Lele Amb­rus ügy­ve­ze­tő el­nök, ki­szállt a ké­zi­lab­dá­ból a csa­pat lel­ké­nek is szá­mí­tó Pistrui Lász­ló. Nincs to­vább: nul­lá­ról kell a csúcs fe­lé in­dul­ni.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
etszk1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár