2022. október 8., szombat English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Iskolapad
Iskolapad
A Ze­ne­mű­vé­sze­ti Kar vég­zős hall­ga­tó­ja sze­rint so­ha nem ér­de­mes gör­csö­sen ter­vez­get­ni, hi­szen minden­nek el­jön a ma­ga ide­je. Behán Lász­ló tud­hat va­la­mit, hi­szen nem­csak he­ge­dűs­ként ért el szép ered­mé­nye­ket, de ma­gán­élet­ét is si­ke­re­sen han­gol­ja ös­­sze ze­ne­ka­ri mun­ká­já­val.
Címkék: Iskolapad
Bezár