2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  8. szám - 2010. szeptember 13.  --  Fókusz
Fókusz
„Ha nem in­dul el az or­szág a fej­lő­dés út­ján, ak­kor na­gyon nagy baj lesz né­hány éven be­lül. És eh­hez a fej­lő­dé­si pá­lyá­hoz el­en­ged­he­tet­len, hogy rend­be te­gyük az ok­ta­tás­ügyet. Az ok­ta­tás­ügy rend­be­té­tel­éhez pe­dig pe­da­gó­gu­sok kel­le­nek. In­nen kez­dő­dik a tör­té­net. Én most az egye­tem tíz­éves jö­vő­jé­ről be­szé­lek” – nyi­lat­koz­ta la­punk­nak Sza­bó Gá­bor aka­dé­mi­kus, az SZTE új rek­to­ra.
2010. szeptember 12.
Címkék: Fókusz
2010. szeptember 12.
Címkék: Fókusz
optika003_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár