2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Fókusz
Fókusz
2010. szeptember 30.
Címkék: Fókusz
2010. szeptember 30.
A Pro­fes­­szo­rok Bat­thyá­ny Kö­re sze­ge­di cso­port­el­nö­ke­ként, majd ta­valy de­cem­ber­től or­szá­gos el­nö­ke­ként Dux Lász­ló, az SZTE Bio­ké­mi­ai In­té­zet tan­szék­ve­ze­tő pro­fes­­szo­ra az utób­bi évek­ben ak­tí­van részt vett prog­ram­al­ko­tó kon­fe­ren­ci­á­kon, tu­do­má­nyos, ku­ta­tás-fej­lesz­té­si kon­cep­ci­ók ki­ala­kí­tá­sá­ban. Ti­zen­hét éves tan­szék­ve­ze­tői, több mint har­minc­éves ha­zai és nem­zet­kö­zi ku­ta­tói ta­pasz­ta­lat­tal a há­ta mö­gött a pol­gá­ri kor­mány­ban a Nem­ze­ti Erő­for­rás Mi­nisz­té­ri­um fel­ső­ok­ta­tás­ért fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­ká­rá­vá ne­vez­ték ki a nyá­ron.
Címkék: Egyetemi ÉletFókusz
DSC_2678_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár