Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Szegedi Egyetem
Szegedi Egyetem Magazin

Kiadja a Szegedi Tudományegyetem – 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Felelős kiadó: Szabó Gábor rektor
A szerkesztést, kiadást és terjesztést koordinálja: a Szegedi Egyetemi Kiadó és Média Centrum, vezetője: Újszászi Ilona
Szerkesztő: Pintér M. Lajos
Főmunkatárs: Dlusztus Imre
Munkatársak: Arany Mihály, Bobkó Anna

Gyakornokok – újságíró: Hegedűs Gabriella, Kiss Tímea, Őszi Tamás, Veres Imre; fotó: Illés Réka, Tolnai Andrea
Webszerkesztő: Ócsai Gábor
Szerkesztőség: 6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Telefon: 62/546-778, E-mail: sztemagazin@gmail.com
Honlap: www.u-szeged.hu

szte_magazin_logo