2024. március 3., vasárnap English version
Akadémikusaink
A Szegedi Tudományegyetem akadémikusai

AZ MTA RENDES TAGJAI

Dr. Bartók Mihály emeritus professor (1987, 1995)
SZTE TTIK Szerves Kémiai Tsz.

Dr. Bor Zsolt egyetemi tanár (1990, 1995)
(TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tsz.)

Dr. Dékány Imre egyetemi tanár (2001, 2007)
SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet

Dr. Dobozy Attila emeritus professor (1998, 2004)
SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Dr. Fülöp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár (2007)
SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet

Dr. Hatvani László egyetemi tanár (1998, 2004)
SZTE TTIK Analízis Tsz.

Dr. Hetényi Magdolna egyetemi tanár (2001, 2007)
SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz.

Dr. Leindler László emeritus professor (1973, 1982)
SZTE TTIK Analízis Tsz.

Dr. Major Péter tov. jogv. alk. egyetemi tanár (2004)
SZTE TTIK Sztochasztika Tsz.

Dr. Mészáros Rezső ny. egyetemi tanár (2001, 2007)
SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz.

Dr. Papp Gyula emeritus professor (1993, 1998)
SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Dr. Penke Botond egyetemi tanár (2001, 2007)
SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet

Dr. Róna-Tas András emeritus professor (1990, 1995)
SZTE BTK Altajisztika Tsz.

Dr. Solymosi Frigyes emeritus professor (1982, 1990)
SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tsz.

Dr. Szabó Gábor rektor, tanszékcsport-vezető egyetemi tanár (2004, 2010)
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tsz.

Dr. Telegdy Gyula emeritus professor (1990, 1995)
SZTE ÁOK Kórélettani Intézet

Dr. Totik Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár (1993, 2001)
TTIK Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tsz.

Dr. Vécsei László dékán, tanszékvezető egyetemi tanár (2001, 2007)
SZTE ÁOK Neurológiai Klinika


AZ MTA LEVELEZŐ TAGJAI

Dr. Krisztin Tibor tanszékcsoport-vezető egyetemi tanár (2013)
(TTIK Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék)

Dr. Tamás Gábor egyetemi tanár (2013)
(TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék)

 

A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA RENDES TAGJA

Szecsődi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár (2012)
SZTE ZMK Kamarazene Tsz.

Tóth Péter tanszékvezető főiskolai docens (2011)
SZTE ZMK Zeneelmélet Tsz.


 

 

 

Bezár