2020. július 9., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Riport
Riport
2009. november 08.
Mint­ha kez­de­ne be­ér­ni a Pri­vat­e Mu­sic mun­ká­ja, év­ről év­re egy­re több dzsessz­ra­jon­gó kí­ván­csi a Sze­ge­di Jazz Na­pok prog­ram­já­ra. Az azért meg­le­pett, hogy ne­gyed­órá­val a kez­dés előtt az IH kon­cert­ter­mé­be fel­sé­tál­va már nem ta­lál­tam he­lyet az el­ső so­rok­ban.
Címkék: Riport
Bezár