2020. január 17., péntek English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Katedra
Katedra
2009. november 26.
Nem so­kan di­cse­ked­het­nek az­zal, hogy fel­ső­fo­kú ta­nul­má­nya­ik so­rán so­sem buk­tak meg vizs­gán. Még ke­ve­seb­ben van­nak, akik sum­ma cum laude vég­zik el az or­vo­si egye­te­met. Olyan pe­dig, aki­nek a ta­nul­má­nyi ered­mé­nye kö­zép­is­ko­lá­tól kezd­ve a dok­to­ri vizs­gá­kig ki­tű­nő volt, rit­ka, mint a fe­hér hol­ló. Sztri­ha Lász­ló, a Ne­u­ro­ló­gi­ai Kli­ni­ka ta­nár­se­géd­je a fe­hér hol­lók szűk tá­bo­rá­hoz tar­to­zik.
Címkék: Katedra
Sport1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • SZTE ETSZK Kari Nyílt Nap
  január 17.
 • SZTE ETSZK Nyílt Nap
  január 17.
 • SZTE GTK diplomaosztó
  január 17.
 • Dr. Ámán Ildikó doktori védése
  január 17.
 • Dr. Ámán Ilidkó PhD védése A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és szegedi jogi oktatás köréből címmel
  január 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár