2018. június 25., hétfő English version
Archívum  --  2005  --  1. szám - 2005. január. 24.  --  Egyetemi élet
A 2004/2005-ös tanév őszi szemeszterében közel 120 ezer hallgató vette igénybe a diákhitelt, nekik a szemeszter négy diákhitel-kifizetési napján összesen 11,55 milliárd forintot utaltak át.
A 2001-ben életre hívott hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől. A diákhitelt igénybe veheti minden nappali, levelező, esti, illetve a távoktatás keretében tanuló - akár államilag finanszírozott, akár költségtérítéses - beiratkozott, aktív hallgató. Egyaránt jogosult a hitel igénybevételére az a diák, aki felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben (AIFSZ), a főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben, illetve magyarországi felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatójaként külföldi ösztöndíjas képzésben vesz részt.
A 2004/2005-ös tanév II. félévében a felvehető hallgatói hitel legkisebb havi összege 10 ezer Ft, köztes összegei 15 ezer Ft, illetve 21 ezer Ft, legnagyobb összege 25 ezer Ft. A hallgatói hitel aktuális kamatlába a 2004/2005-ös tanév II. félévében évi 11,95%. A diákhitelt tanulmányi félévenként 5 hónapra folyósítják. 2002. március 15-től lehetőség van a félévre (5 hónapra) eső teljes hitel előre, egy összegben történő igénylésére is.
A visszafizetés akkor kezdődik, amikor a diáknak megszűnt a hallgatói jogviszonya, de legkésőbb akkor amikor lejárt a hiteligénylési ideje (normális esetben az iskola elvégzésekor).  A kölcsöntörlesztés összege a törlesztés megkezdésének évében, illetve az azt követő évben az abban az évben érvényes havi minimálbér 6%-a. (2005-ben ez 3.420 Ft)
A törlesztés megkezdését követő második évtől a törlesztő részlet kiszámításának alapja a két évvel korábbi, éves (szja-köteles) bruttó jövedelem. A havi törlesztő részlet ennek az 1/12 részének (havi átlagának) a 6%-a. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy nem a jelenlegi, hanem mindig csak a két évvel korábbi (nagy valószínűséggel alacsonyabb) jövedelem havi átlaga 6%-ának megfelelő összeget kell törlesztésre fordítani. Ennek megfelelően a diákhitel futamideje változó a szerint, hogy ki mekkora törlesztést fizet.
A diákhitelt bármikor lehet igényelni, de az első félévtől kezdődő jogosultság megszerzéséhez a Hiteligénylési adatlapot legkésőbb december 15-éig, a második félévtől kezdődő jogosultság megszerzéséhez május 15-éig be kell adni. A Hiteligénylési csomagot a kijelölt postahivatalokban illetve az egyes pénzintézetek fiókjaiban lehet beszerezni. A diákhitel igénylése során nincs hitelbírálat. Ha valaki megfelel a jogosultsági feltételeknek, és eleget tesz a hiteligénylés követelményeinek - Hiteligénylési adatlap pontos kitöltése -, akkor jogosulttá válik, és folyósítják számára a diákhitelt. Ha minden adat megfelelő, és az oktatási intézmény visszaigazolja, hogy az igénylő a képzés aktuális félévére beiratkozott, akkor a Diákhitel Központ Rt. gondoskodik a kért összeg folyósításáról.
A szerződéskötés után alapesetben a hallgatónak nincs más dolga, csak beiratkozni minden tanulmányi félévre a hitelfolyósítás teljes ideje alatt. A hitelösszeget a beiratkozás után minden aktív tanulmányi félévben automatikusan folyósítja a központ. De csak akkor és csak azután utalják a hitelösszeget, ha a diák már beiratkozott az aktuális félévre, és ezt a központ már ellenőrizte. Tekintve, hogy a beiratkozás szeptemberben, illetve februárban történik, így ezekben a hónapokban kifizetés technikailag kivitelezhetetlen. Ezért első félévben október közepén, a második félévben március közepén történik az első utalás.
Bezár