2018. április 25., szerda English version
Archívum  --  2005  --  1. szám - 2005. január. 24.  --  Egyetemi élet
Nyelvtanulás Szegeden
A munkaerő-piaci trendeket elemző felmérések alapján látszik, hogy a sikeres elhelyezkedésben a szakmai ismeretek mellett egyre nagyobb jelentősége lesz az informatikai ismereteknek és a nyelvtudásnak. A most felvételizők esetében ez annál is inkább igaz, mert diplomaszerzésűk után már minden korlátozás nélkül vállalhatnak munkát az Európai Unió bármely országában. A Szegedi Tudományegyetemen a nem nyelvszakos hallgatóinak általános nyelvi képzését az intézmény Idegennyelvi Központja biztosítja, amely – az évek óta tartó integrációs folyamat részeként – 2002. január elsejével jött létre.
A központ célja, hogy az egyetemre nyelvvizsga nélkül – vagy nem elegendő számú és szintű nyelvvizsgával- érkező hallgatókat felkészítse a diplomaszerzés nyelvi követelményrendszerének teljesítésére.
Ugyanakkor lehetőséget kell adniuk a nyelvvizsgával érkezett, de azt még félig gyermek fejjel letett hallgatóknak arra, hogy nyelvtudásukat szinten tartsák, gyarapítsák, a világról szerzett felnőtt ismereteikhez adaptálják. A fiatalon megszerzett, állandóan nem istápolt nyelvtudás idővel semmivé válik.
A központ kiemelt feladata, hogy szaknyelvi képzést folytasson a lehető legszélesebb skálán. Ez azért is fontos, hogy a hallgatók tanulmányaik során tudjanak idegen nyelven szakirodalmat olvasni, képesek legyenek a külföldi, szakmájukban rangos folyóiratokból történő önálló ismeretszerzésre.
A hallgatók felkészítése a diplomaszerzési nyelvi követelmények teljesítésére azt jelenti, hogy fel kell őket készíteni különböző, általuk megcélzott államilag elismert (egy-, vagy kétnyelvű) nyelvvizsgák sikeres letételére.
Ennek eszközeként olyan oktatási modulrendszert dolgozott ki, amely alapvetően, s az esetek többségében heti 2x2 órás oktatás keretein belül maximum négy félév után kell, hogy eljuttassa a hallgatót a kívánt cél eléréséhez. Természetesen  ehhez  hallgatói  akarat,  szorgalom, fegyelem s - nem utolsósorban - képesség is kell. A félévek száma attól függ, milyen szintről hová akar a hallgató eljutni, milyen készségeket kíván fejleszteni.
Az Idegennyelvi Központ modulrendszerű oktatást kínál angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol és latin nyelven. A modulrendszer előnye, hogy a nem nyelvszakos oktatást egységes szemlélet alapján közelíti meg, hetekre lebontott tantervre épül és a egyéni előképzettséghez igazodik, többféle utat kínál a hallgatónak a kimeneti követelmény teljesítéséhez. A központban folyó oktatás flexibilis, lehetővé teszi a modulok közötti átjárhatóságot, és megteremti az egyes kurzusok egymásra épülést.
Az Idegennyelvi Központban számos államilag elismert nyelvvizsga letehető. A központ közel két évtizede az Idegennyelvi Továbbképző Központ regionális decentrumaként vesz részt az állami nyelvvizsgáztatásban. A mai nevén Origo elnevezésű vizsga évente négy alkalommal tehető le angol, német, francia, spanyol, olasz nyelvből.
Megszerezhető itt a nemzetközileg elfogadott ECL nyelvvizsga, a Profex egészségtudományi szaknyelvi vizsga angol és német nyelvből, a Goethe Intézet Zertifikat Deutsch és Zentrale  Mittelstufenprüfung vizsgái német nyelvből, szerepel a kínálatban az Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) elnevezésű akkreditált egynyelvű általános német nyelvvizsga és a Grundstufe, Zertifikat Deutsch, Mittelstufe, illetve a Wirtschaftssprache Deutsch (nem akkreditált) gazdasági nyelvvizsga is. A Közgazdaságtudományi Kar hallgatóira tekintettel akkreditáltatta az egyetem az Oeconom elnevezésű szakmai nyelvvizsgát az üzleti élet nyelvéből.
Bezár