2022. augusztus 9., kedd English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Katedra
Katedra
Iro­da­lom­tör­té­nész, kri­ti­kus, szer­kesz­tő, iro­dal­mi es­tek szer­ve­ző­je és mo­de­rá­to­ra, egye­te­mi ok­ta­tó – Bomb­itz At­ti­lá­nak az éle­te az iro­da­lom. Az SZTE BTK Oszt­rák Iro­da­lom és Kul­tú­ra Tan­szék do­cen­se egy­faj­ta köz­ve­tí­tő­nek vall­ja ma­gát, aki a hall­ga­tók és az ér­dek­lő­dő kö­zön­ség fe­lé to­váb­bít­ja az igé­nyes szö­ve­ge­ket, az ér­té­kes kul­tú­rát. Nem vé­let­len, hogy az utób­bi évek­ben te­het­sé­ges di­á­kok – OTDK-helyezettek, dok­toran­dus­zok – so­ra ke­rült ki a ke­zei kö­zül.
Címkék: Katedra

DSC_6710_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár