2021. június 12., szombat English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Fókusz
Fókusz
2009. szeptember 27.
Meg­ad­ja a kor­mány az an­gol el­ne­ve­zé­se alap­ján ELI-nek hí­vott lé­zeres ku­ta­tó­köz­pont lét­re­ho­zá­sá­hoz és fenn­tar­tás­hoz szük­sé­ges ga­ran­ci­át – je­len­tet­te be szom­ba­ti szegedi lá­to­ga­tá­sán Baj­nai Gor­don kor­mány­fő.
Címkék: FókuszEgyetemi ÉletHírek
2009. szeptember 27.
Címkék: Fókusz
2009. szeptember 27.
Bezár