2022. október 4., kedd English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Irodalom

Arany kö­zép­út

Tö­rött
Üve­gen
Por pi­hen
Ke­nyér nincs
Pap­saj­tot esz­nek
Rozs­dás szeg­vé­gek
Vér­csí­kot kar­col­nak
Kor­hadt ke­rí­té­sek közt
A Sze­gény­ség hajt új ágat
De ők
Re­ményt s vi­gaszt ta­lál­nak

Te a
Cso­da­pa­lo­tád­ban
Pénzt falsz
Au­tót föl­det jö­vőt:
Zsír fo­lyik le ál­la­don.
Sze­me­det
Kép­zaj­ban für­de­ted.
Te­kin­te­ted
Mo­tor­zú­gás­ban pi­hen­te­ted.
Szí­ved­ből
Ki­szá­radt már lel­ked.
Szád­ban ér­zed ízét éle­ted­nek:
Gyó­gysz­er-ke­sere a le­he­le­ted. –

Ak­kor most mer­re men­jek?

 

Bezár