Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Igazgatóság  --  Bemutatkozás
Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság


A Szegedi Tudományegyetemen a kutatás-fejlesztési és az innovációs feladatokat a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes irányításával a Rektori Hivatalhoz tartozó központi egységként a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság látja el.


Az Igazgatóság feladata az SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének, ipari kapcsolatainak menedzselése, népszerûsítése, az Egyetem szellemi tulajdon-portfoliójának építése, kezelése és hasznosítása. A hasznosítás érdekében az igazgatóság feladata a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó forrásszerzés ösztönzése, projektfejlesztés és a nyertes projektek megvalósításának szakmai támogatása. A feladatkörbe beletartoznak az egyéni kutatói ösztöndíjakhoz, a hazai pályázati kiírásokhoz, valamint az Európai Bizottság pályázataihoz, kiemelten a Horizont 2020 Keretprogramhoz kapcsolódó koordináló és támogató szakmai feladatok.


abra_vegleges


Az Igazgatóság feladatai az alábbi fõbb tevékenységek köré csoportosíthatók:


A technológia menedzsment feladata az egyetemi szellemitulajdon-portfolió kezelése és bõvítése. Ennek keretében az iparjogvédelmi oltalmi bejelentések elõkészítése, a jogi háttér és az oltalmazási stratégia kialakítása, a szabadalmak menedzselése, az SZTE Tudástérképének karbantartása, illetve nemzetközi intézményi technológia transzfer együttmûködések és a más szervezeteknek nyújtott innovációs tanácsadási szolgáltatások koordinálása. A K+F együttmuködések menedzselése mellett az Igazgatóság aktívan közremuködik a hazai és nemzetközi ipari partnerekkel történõ K+F szerzodéskötési folyamatban.


A hazai és nemzetközi üzletfejlesztési tevékenység keretében az Igazgatóság feladata a szellemi alkotások piaci potenciáljának elemzése, üzleti koncepció, hasznosítási stratégia kialakítása, a lehetséges hasznosító partnerek felkutatása. Hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, konferenciákon, nemzetközi technológiai partnertalálkozókon az egyetemi technológiák népszerûsítése, ismertetése.


Az ipari kapcsolatok menedzselése magába foglalja a stratégiai ipari partnerekkel, az egyetemi érdekeltségû spin-off vállalkozásokkal és az SZTE részvételével mûködõ klaszterekkel való folyamatos kapcsolattartást. Az Igazgatóság célja az SZTE és az ipari szereplõk együttmûködésének hatékony támogatása, ennek érdekében ún. "egyablakos" elérhetõség és szolgáltatás biztosítása úgy az egyik, mint a másik fél számára. Célunk az ipari partnerek körében az SZTE kutatási kapacitásának kiajánlása, kutatási együttmûködések és pályázati projektek ösztönzése, valamint a kutatási projektek ipari hasznosításának támogatása.


A K+F+I pályázati koordináció és projektfejlesztés keretében hazai és nemzetközi pályázatokról informáljuk kutatóinkat, valamint az egyetem munkatársait, amelyek hozzásegítenek a tudományos tevékenységek fejlesztéséhez többletforrások bevonásával. Ilyen forráslehetõségek a Horizont 2020 keretprogram, egyéni kutatói és oktatói ösztöndíjak, K+F+I konzorciumi kutatói pályázatok, valamint az Európai Bizottság pályázatai. Mindezekrõl és a kutatókat érintõ változásokról a rendszeresen megjelenõ SZTE Innovációs Hírlevélbõl értesülhetnek a kutatók. A pályázati lehetõségek összegyûjtése mellett az Igazgatóság munkatársai kiemelt figyelmet szentelnek a projektfejlesztésre, a pályázatok koordinációjára. A feladat ellátása keretében projektfejlesztést végzünk, tanácsadást nyújtunk, pályázati összefoglalókat készítünk.


Kommunikációs tevékenységünk során az SZTE Innovációs Hírlevelében és a Felhívások között tájékoztatjuk az Egyetem kutatóit a külsõs szervezetektõl érkezett megkeresésekrõl, a K+F+I-hez kapcsolódó aktuális pályázati felhívásokról, hírekrõl, eseményekrõl, valamint folyamatosan frissítjük az egyetemi honlap K+F+I oldalainak tartalmát. Az Igazgatóság koordinálja az innovációs rendezvények, képzések szervezését és lebonyolítását, amelyek során népszerûsíti az egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységét, valamint eredményeit. A pályázatokon és kutatói ösztöndíjakon való eredményes szereplés érdekében pályázati tájékoztató elõadásokat, illetve képzéseket szervezünk.


Emellett az SZTE Tudástérkép online kezelõfelületének fejlesztése õszre befejezodött, amely lehetõvé teszi az SZTE kutatócsoportjai számára, hogy kutatási tevékenységüket, az általuk nyújtott szolgáltatásokat, valamint az egyetemi mûszerparkot bemutathassák egy olyan online felületen, amely egy közös platformon összegezni a szegedi egyetem tudását. Mindez hozzájárulhat a tudományos eredmények disszeminációjához közfinanszírozású kutatóintézetek, valamint a kutatás-fejlesztésben érdekelt vállalatok körében, elõsegítve az egyetem és külsõ partnerek közötti együttmûködéseket.


Amennyiben kérdése van, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal: Igazgatóság elérhetõségei.uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA_egyes


tt-iroda