2022. december 4., vasárnap English version

Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Felvételi 2015  --  Az SZTE-ről  --  Kutatás, tudományos élet
Kutatás - fejlesztés - innováció

Egyetemünk egykori rektora, Szent-Györgyi Albert intézményünk számára a következő feladatokat jelölte ki: „gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást”; nevelni a jövő tudósait, „akik majdan ezt a hivatást tőlünk átveszik…”; a haza részére olyan polgárokat nevelni, „akik el vannak látva a szellem fegyverével…”; „s a mi egyetemünknek van még egy különleges hivatása is: hogy a nagy magyar Alföldnek szellemi központja legyen!” A Nobel-díjas rektor által egykor megfogalmazott feladatok még ma is aktuálisak és tökéletesen illeszkednek a modern kutatóegyetemi célkitűzésekhez. Egyetemünk elhivatott kutatói és tehetséges diákjai nap mint nap bizonyítják, hogy méltók vagyunk a Szent-Györgyi Albert által meghatározott küldetés teljesítésére.

A Szegedi Tudományegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan feladata a nemzetközileg is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg megőrzése. Egyetemünk célja, hogy továbbra is az ország magas presztízsű, a tudományt és a társadalmat egyaránt szolgáló, nemzetközi színvonalú kutató-fejlesztői központja maradjon. A hazai és nemzetközi kutatási programjainkban megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység egyaránt átfogja az ismeretbővítő- és a problémamegoldó kutatást, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. A Szegedi Tudományegyetem 19 doktori iskolája és nemzetközi hírű kutatócsoportjai a legmagasabb szintű oktatás mellett a legkülönbözőbb területeken zajló kutatások szervezői és végrehajtói. A Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) való közös munka eredményeként a Szegedi Tudományegyetem négy karán 14 MTA által támogatott kutatócsoport, illetve 2011 óta 5 MTA Lendület-kutatócsoport működik.

Az intézmény kutatói hozzávetőlegesen 50 000 közleményt jelentettek meg az elmúlt 5 évben hazai és nemzetközi folyóiratokban, illetve konferenciák keretében. Jelentős az ipari partnerek kutatás-fejlesztési igényeinek teljesítése érdekében végrehajtott kutatási tevékenység, mely az elmúlt 5 év (2009-2013) során összesen 4174 millió Ft bevételt jelentett. A Szegedi Tudományegyetem szellemi tulajdon portfóliójában több mint 40 szellemi alkotás található, melyek közül számos már üzleti hasznosításra került licencia megállapodásokon, illetve az erre a célra alakult spin-off vállalkozásokon keresztül.

2010-ben a Szegedi Tudományegyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyerte el három esztendőre az első ízben kiosztott kutatóegyetemi címet. E státuszt az Oktatási és Kulturális Minisztérium azoknak a jelentős hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végező felsőoktatási intézményeknek ítélte oda, amelyeken meghatározó a folyamatos, stratégiai jellegű alap- és alkalmazott kutatás, a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzik, valamint mind a kutatás, mind a képzés területén széles körű nemzetközi együttműködéseket folytatnak. 2013-ban a Szegedi Tudományegyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, és a Debreceni Egyetem a kutatóegyetemi cím mellett a „Kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítést is elnyerte ami azoknak a felsőoktatási intézményeknek adható, amelyek több tudományterületen olyan képzési és kutatási kapacitásokkal, valamint tudományos eredményekkel rendelkeznek, amelyekre alapozva az intézmények a nemzetstratégiai célok megvalósításában jelentős szerepet töltenek be, és a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban jelentős előrelépésre képesek, továbbá a nemzetközi hallgatói mobilitásban való részvételük kiemelkedő.


A Szegedi Tudományegyetem küldetéséből következő elsődleges kutatóegyetemi célja az intézmény oktatási és kutatási tevékenységéinek szinergiáit kiaknázva a szellemi termékek előállításának és hasznosításának biztosítása. Intézményünk értelmezésében a 21. századi tudományegyetem feladata az új know-how termelése és társadalmi, gazdasági transzferálása, mely elképzelhetetlen pusztán helyi keretek között. A versenyképes tudásteremtés és tudáshasznosítás előfeltétele a nemzetközi versenypiacon történő működés, a tudósokért, diákokért, kutatási megrendelésekért folyó nemzetközi versenyben való helytállás, más egyetemekkel, az üzleti szférával, a privát kutatóhelyekkel és a szakértői szolgáltatás-nyújtókkal együttműködésben megvalósított hálózati működés biztosítása.


A kutatási versenyképesség fokozásának négy feltétele van. Egyrészt az egyetem alapvető kompetenciái mentén inter- és multidiszciplináris kutatócsoportok nemzetközileg versenyképes tevékenységének biztosítása. Másrészt a vállalatorientált K+F fokozása érdekében a hazai és nemzetközi kapcsolatépítés támogatása, beleértve az ipari K+F projektmenedzsment hatékonyságának emelését, a szellemi tulajdon védelmét és a technológiatranszfer támogatását. Harmadrészt az innovatív vállalkozás-fejlesztési szerepvállalás fokozása az intézményi tudás spin-off vállalkozások keretében történő hasznosulásának elősegítésére. Végül pedig a tudományos eredmények szélesebb társadalmi kör számára történő hozzáférésének biztosítása.


A fentiek megvalósulásához folyamatosan törekszünk a kutatás-fejlesztési alapinfrastruktúra javítására, mely a nemzetközi K+F versenyben való helytállás előfeltétele. Emellett szükséges a tehetségmenedzselés integrált megvalósítása, mely a nemzetközileg versenyképes kutatócsoportok fenntartása, fejlesztése érdekében elengedhetetlen. Továbbá fontos a szellemi alkotások hasznosulását középpontba állító kutatói tevékenység elismerésének fokozása, mely a magas színvonalú emberi erőforrás megőrzéséhez éppúgy nélkülözhetetlen, mint a kutatási eredmények vállalkozásokba történő transzferálásához. Végezetül az innovatív vállalkozási tevékenység környezetének javítása, mely magában foglalja az innovatív vállalatok, illetve K+F részlegeik számára attraktív működési modell, illetve egy vonzó spin-off környezet kialakítását.

Bezár