2021. július 29., csütörtök English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  II. szemeszter  --  2008. november 5. szerda 18.00
Válogatott publikációk
1.   Nagy L. János: Ismétlések és értelmezések Weöres Sándor verseiben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.
 
2.   Benkes Zsuzsa-Nagy L. János-Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp 1. Antológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996.
 
3.   Nagy L. János: Szavak és világok Weöres Sándor verseiben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. p. 97.
 
4.   Nagy L. János-Péntek János: A kreatív nyelvhasználat és az iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2000.
 
5.   Nagy L. János: A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. p. 284. + bibl.
 
6.   Nagy L. János: A chiazmus gondolata és a szöveg chiazmusa. Az alakzatok világa 12. (Sorozatszerkesztő: Szathmári István.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. p. 59.
 
7.   Nagy, L. János: Poésie musicale ou musique poétique? Sur les compositions S. Weöres–F. Sebő. In: Revue d’Études Françaises, 3.Actes des Rencontres en l’honneur d’Iván Fónagy. Bp. 3: 181–195. (1998)
 
8.   Nagy, L. János: Des limites de la traduisibilité. (Előadás 1999. november 8-án, Strasbourg-ban.)  ELTE Annales,Sectio Linguistica XXIV.(1999–2001): 149–157.
 
9.  Nagy, L. János: Chiasme: a semiotic outline. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, Eine internationale Zeitschrift, Nodus Publikationen, Münster (Herausg. András Kertész.) 14.2 (2004): 153–170.
 
10. Nagy, L. János: Linguistic, rhetorical and semiotic analyses of the language of Gospels. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, Eine internationale Zeitschrift, Nodus Publikationen, Münster (Herausg. András Kertész.) 15.2 (2005): 117–152.
 
11. Nagy L. János: A megnyilatkozás nyelvi értékéről. Szemiotikai Szövegtan 1. (1990): 29–35.
 
12. Nagy L. János: A mondattan és a mondattanok. In: Galgóczi László (szerk.): Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Tanulmányok. JGYF Kiadó, Szeged, 1999: 11–35.
 
13.  Nagy L. János: Az elsőktől a legutolsóig. Magyar Nyelv 2006/1: 15–33.
 
14.  Nagy L. János: Antimetabolé, Epanodosz, Kettős szillogizmus, Kiazmus, Kommutáció, Metabázis, Metabolé, Metalepszisz, Metalogizmus, Metaplazmus, Metaszeméma, Metasztázis, Metataxis, Metatézis, Permutáció, Protézis, Szillogizmus, Transzmutáció. (címszavak) Alakzatlexikon. (Szerk. Szathmári István.) Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008. p. 44.
 
15. Nagy L. János: „Vadrózsából tündérsipot csináltam.” Weöres Sándor, a falusi költő. Parnasszus, 2007. tél: 95-104.
Bezár