2020. november 30., hétfő English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  II. szemeszter  --  2008. október 15. szerda 18.00
Előadónkról
Prof. Dr. Párducz Árpád egyetemi tanár
MTA SZBK Biofizikai Intézet igazgatóhelyettese
Dr. Párducz Árpád, az MTA SZBK Biofozikai Intézetének igazgatóhelyettese Dorogon született. Iskolai tanulmányait Szegeden végezte.  A Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett és 1966-ban a JATE-n szerzett diplomát biológia-kémia szakon. Végzés után a JATE Elektronmikroszkóp Laboratóriumában dolgozott, majd a Szegedi Biológiai Központ megalakulása óta a Biofizikai Intézet Molekuláris Neurobiológiai Csoportjának munkatársa majd vezetője.

Egyetemi doktori értekezését 1970-ben védte meg és 1972-ben "Promotio sub auspicís Rei Publicae Popularis" kitüntetéses doktorráavatásban részesült. Kandidátusi fokozatát 1982-ben, a biológiai tudomány doktora címét 1994-ben szerezte.

Kutatási területe az idegi alkalmazkodóképesség vizsgálata; az utóbbi években az idegrendszeri plaszticitás egy speciális kérdésével foglalkozik: a nemi hormonok szerepét tanulmányozza ezekben a folyamatokban. Munkatársaival együtt igazolták, hogy egyes nemi hormonok nem csupán az egyedfejlődés kezdeti szakaszában, hanem felnőtt állatokban is hatnak az idegi kapcsolatok kialakulására.

Hosszútávú külföldi tanulmányútjai során vendégprofesszorként dolgozott Kanadában a Hamiltoni Egyetemen, majd a Genfi Egyetemen és a Göttingeni Egyetem Neuroanatómiai Intézetében, a madridi Cajal Intézetben. Számos hazai és nemzetközi pályázat vezetője és résztvevője.

Kutatói tevékenysége mellett Dr. Párducz Árpád folyamatosan végez oktatómunkát. Részt vett a JATE-n az "Általános Sejttan" tanmenetének kidolgozásában és ezt a tárgyat közel tíz évig oktatta is. 1984 és 94 között az SzBK-ban szervezett Nemzetközi Továbbképző Tanfolyam igazgatójaként feladata volt az angol nyelvű oktatás szervezése. Az SzTE neurobiológiai Ph.D. programjaiban egyaránt oktat ill. témavezető. 1995-ben habilitált a József Attila Tudományegyetemen és 1997-ben nevezték ki egyetemi magántanárnak, a SzTE Habilitációs bizottságának tagja.

A tudományos közélet aktív szereplője, opponensként ill. bizottsági tagként számos kandidátusi ill. Ph.D., nagydoktori és habilitációs eljárásban működött közre, a Magyar Idegtudományi Társaság titkára. 2002-től a Nemzetközi Agykutató Társaság Közép- és Kelet-Európa Régionális Bizottságának (IBRO-CEERC) választott tagja, az IUBS Magyar Nemzeti Bizottság tagja.

Kimagaslóan aktív szerepet vállal a tudományos ismeretterjesztésben, több cikluson keresztül a Szegedi Biológiai Társaság elnökségi tagja. 2004-ben Szentágothai János díjjal, 2008-ban a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével tüntették ki.
 
Bezár