2020. november 30., hétfő English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  II. szemeszter  --  2008. október 8. szerda 18.00
Tudományos önéletrajz
Dr. Szalay István
 
Végzettség:
1967: József Attila Tudományegyetemen, TTK, matematika–fizika szak
 
Tudományos fokozatok:
-         egyetemi doktor, 1971
-         matematikai tudomány kandidátusa, 1976
 
Munkahelyek, beosztások:
2007-től: SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Matematikai Szakcsoport, főiskolai tanár
2003–2007: SZTE JGYPK Matematika Tanszék, főiskolai tanár
2002–2003: Miniszterelnöki Hivatal, Egyházügyi Államtitkárság, államtitkár
1998–2002: SZTE JGYTFK Matematika Tanszék, főiskolai tanár
1994–1998: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, polgármester
1991–1992: BDTF (Szombathely) Matematika Tanszék (félállású főiskolai tanár)
1991–1994: SZTE JGYTFK Matematika Tanszék, főiskolai tanár
1967–1990: SZTE TTK Bolyai Intézet Analízis Tanszék (1978–1990: egyetemi docens
                   1973–1978:  egyetemi adjunktus 1968–1973: egyetemi tanársegéd 1967– 
                   1968: egyetemi gyakornok)
 
Oktatómunka, a gyakorlati képzéssel való kapcsolat:
-  Bevezetés a matematikába tárgy oktatása a matematika (BSC) alapszakon,
 
-  Kultúrfilozófia természettudományos alapjai tárgy oktatása andragógia (BSC) alapszakon,
 
- Matematika I-II. tárgyak oktatása a tanító szakon, Függvények tárgy oktatása a tanítók matematika műveltségi területén,
 
- Gazdasági matematikai tárgyak oktatása a felsőfokú szakképzésben (banki, pénzügyi, számviteli szakügyintéző, kis- és középvállalkozási menedzser, hulladékgazdálkodási technológus, titkárságvezető),
 
- a Fourier-sorok I-II-III tárgyak előadójaként részvétel a Szegedi Tudományegyetem Matematikai Analízis Doktori Programjában,
 
- Tanárok és tanítók számára szervezett továbbképzések (Békéscsaba, Szabadka) időszakos előadója.
 
-  Intenzív tanári továbbképzést kidolgozó (minisztériumi) országos Pedagógusképző Tanács tagja és elnöke e Tanács Matematikai Albizottságának (1981- 1986). Felsőoktatási Tudományos Tanács Pedagógusképző Bizottság tagja (1994 -1996),  Felsőoktatási Tudományos Tanács Tervezés – finanszírozási Bizottság tagja (1994 -1996), Magyar Akkreditációs Bizottság Matematikai Bizottsága tagja (1994 – 1997), Természettudományi Képesítési Feltételeket kidolgozó országos bizottság tagja (1992 – 1994) később állandó meghívottja. 
 
- Közoktatással kapcsolatos közéleti tevékenység: Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány (kuratóriumi tag: 1996 - 2001), Pro Renovanda Hungariae Alapítvány Trefort Ágoston Szakapítványa (kuratóriumi tag: 1991 - ), Bonifert Domonkos (tehetséggondozó) Alapítván (kuratóriumi elnök: 2002 - )
 
Egyéb közéleti tevékenység: Csongrád Megyei Tanács Ifjuságpolitikai Bizottságának tagja (1971 – 1973), József Attila Tudományegyetem Tanácsának tagja (1981 – 1990), Természettudományi Karok Dékáni Kollégiumának titkára (1983 – 1986), Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Országos Választmányának tagja (1988 – 1990), MSZMP Csongrád Megyei Végrehajtó Bizottságának oktatási felelőse ( 1988 – 1989), Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése felsőoktatási és tudományos bizottságának külső tagja (1991 – 1994), Szegedért Alapítvány Elnökségének tagja (1994 – 1998), Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark Felügyelő Bizottságának tagja (1996 – 2000), országgyűlési képviselő, az országgyűlés kulturális és sajtó állandó bizottság, a milleniumi és az európai integrációs albizottságok tagja (1998 – 2002), Picardia Alapítvány (kuratóriumi elnök: 1996 – 2006), Szegedi Közéleti Kávéház Alapítvány (kuratóriumi elnök:1996 - ).
 
-  Az utóbbi 25 évben – éves rendszerességgel - az ország különböző középiskoláiban  érettségi - elnöki teendők ellátása, így bizonyos szintű országos kitekintés a középiskolákban folyó szakmai munkát illetően.
 
-  Lektori tevékenység (a matematikai folyóiratokban megjelenő  lektorálásokon túlmenően):  az általános iskolai (alsó és felső tagozatos) matematikai tankönyveket és feladatgyűjteményeket illetően 8 kiadvány lektorálása az OKÉV megbízásából, a tervezett kiadványok tankönyvvé való nyilvánítására vonatkozóan. (A tankönyvpiac bővülését követően, 1994–ben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium megkezdte a forgalomban lévő tankönyvek szakmai felülvizsgálatát tankönyvvé nyilvánítás céljából.)  
 
Kitüntetések:
- 1996: Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje
- 1996: Szent Száva Érdemrend (a Szerb Egyház feje, Pavle pátriárka által személyesen átadott kitüntetés)
- 1986: Munka Érdemrend Ezüst fokozata
- 1973: KISZ Érdemérem
- 1971: Ifjúság Szegedért Emlékérem
 
Idegennyelv–ismeret:
angol  –  középfokú (állami nyelvvizsga)
orosz  – kandidátusi nyelvvizsga
 
Egyéb végzettség:
Akkreditációs szakértő (Pilisborosjenő, 2000)
Bezár