2020. november 30., hétfő English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  II. szemeszter  --  2008. október 8. szerda 18.00
Előadónkról
Dr. Szalay István Szakcsoportvezető főiskolai tanár
SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet Matematika Szakcsoport
Dr. Szalay István 1944 –ben született, 1962 –ben érettségizett Sopronban (Széchenyi István Gimnázium), 1967-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Az egyetem elvégzése után azonnal munkát kapott az egyetem Bolyai János Matematika Intézetében a Szőkefalvi-Nagy Béla professzor által vezetett Analízis Tanszéken, ahol tudományos mentora Leindler László professzor lett, akinek vezetésével a végtelen sorok összegezhetősége, a Fourier- és ortogonális sorokkal kapcsolatos approximáció-elmélet területén kezdte kutató munkáját. 1971 – ben egyetemi doktori címet szerzett. 1975-76-ban egy félévet, 1986-87 -ben teljes tanévet töltött Moszkvában tanulmányúton, részben a Moszkvai Állami Egyetemen (Lomonoszov Egyetem), részben a Szovjet Tudományos Akadémia Matematikai Intézetben (Sztyeklov Intézet). 1976 – ban vált a matematikai tudomány kandidátusává. Ekkor vált időszerűvé a kettős sorok beható vizsgálata. E témában írt dolgozatai a kettős ortogonális sorok abszolút, ill. erős szummálhatóságára vonatkozóan tartalmaznak eredményeket.  1983-tól kezdődően  bekapcsolódott az erős Cesaro szummálhatóság határesetének, az erős konvergenciának a vizsgálatába. Az e tárgykörben írt dolgozatai között vannak olyanok, amelyeknek N. Tanovic - Miller, illetve Móricz Ferenc professzorok a társszerzői. Közéleti elfoglaltságai miatt 1996 - tól  2000 - ig nem jelentek meg tudományos dolgozatai. A közéleti szereplésből a szakmába visszatérve témát váltott és egy, eddig még nem kutatott területet kezdett, amelynek a „Robbantott és zsugorított számok elmélete” nevet adta. E témából 2001 óta folyamatosan jelennek meg cikkei.

Számos vezetői és közéleti tisztséget töltött be: 1981–1986: A József Attila Tudományegyetem TTK dékán – helyettese, 1991–1994: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója, 1991–1992 : A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely) Matematikai Tanszékének vezetője (félállás), 1992–2007: (a polgármesteri és államtitkári tisztségek idején esedékes megszakításokkal) a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (ma az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara) Matematika tanszékének vezetője, 1993–1994: A Szegedi Universitas Igazgató Tanácsának elnöke, 1994–1998: Szeged Megyei Jogú Város polgármestere, 1998-2002: országgyűlési képviselő, 2002–2003: Miniszterelnöki Hivatal, Egyházi Ügyekért felelős címzetes közigazgatási államtitkára, 2007-től: SZTE JGYPK, Tanító- és Óvóképző Intézete Matematikai Szakcsoportjának  vezetője. 2008-ban (egy évre) megbízást kapott az SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetének vezetésére is.
 
Vezetői tapasztalatait kereken negyedszázados folyamatos és változatos vezetői tevékenységből meríti, amelyben ötvöződnek az oktatási, tudományos, politikai és civil közéleti elemek. 

Kitüntetések:
- 1996: Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (ma: Lovagkereszt)
- 1996: Szent Száva Érdemrend (a Szerb Egyház feje, Pavle pátriárka által személyesen átadott kitüntetés)
- 1986: Munka Érdemrend Ezüst fokozata
- 1973: KISZ Érdemérem
- 1971: Ifjúság Szegedért Emlékérem

Idegennyelv–ismeret:
angol  – középfokú (állami nyelvvizsga)
orosz  – kandidátusi nyelvvizsga

Egyéb végzettség:
Akkreditációs szakértő (Pilisborosjenő, 2000)
Bezár