2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged feb­ru­ár 17-i elő­adá­sát Sü­me­gi Pál, az SZTE TTIK Föld­ta­ni és ős­lény­ta­ni Tan­szék­ének tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi do­cen­se tar­tot­ta. Elő­adá­sá­nak té­má­ja Az em­ber és kör­nye­zet kap­cso­la­ta a Kár­pát-me­den­cé­ben az el­múlt 30 ezer év­ben volt.
Címkék: Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged elő­adás-so­ro­za­ton feb­ru­ár 24-én Pász­ka Im­re, az SZTE BTK Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet Szo­ci­o­ló­gia Tan­szék­ének do­cen­se tar­tott elő­adást A nar­ra­tív tör­té­net­for­mák (élet­tör­té­net, tör­té­net­írás) – a min­den­na­pi élet konst­ruk­ci­ói cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem
Sport1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár