Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  X. szemeszter  --  A biokémia alapjairól
A biokémia alapjairól

DuxLaszlo_2010Dr. Dux László

Tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE ÁOK Biokémiai Intézet

A Biokémia önálló tudományként a XX. Század első évtizedeiben jelenik meg. Forrásvidékei egyrészről a szerves kémia makromolekulákkal, komplex rendszerekkel foglalkozó ágazatai, másrészről az élettani folyamatok molekuláris szintű megértésére irányuló törekvések.