2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Iskolapad
Iskolapad
Az óko­ri gö­rö­gök azt val­lot­ták, a ze­ne ké­pes az em­bert job­bá ten­ni. Azért sze­re­tek ze­nész­hall­ga­tók­kal be­szél­get­ni, mert van ben­nük va­la­mi­fé­le tisz­ta őszin­te­ség. Pálfi Lász­ló im­már vég­zős ma­gán­ének sza­kos hall­ga­tó, aki­nek mu­zsi­ka­sze­re­te­té­nél ta­lán csak a hi­va­tás­tu­da­ta na­gyobb.
Címkék: Iskolapad
Bezár