2022. október 8., szombat English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Katedra
Katedra
Nem let­tem bos­­szús at­tól, hogy min­den, kér­dé­sem­re adott vá­la­szá­ban Dudás­né Széc­si Edit a ta­ní­tás­ról be­szél, mert sza­vai zen­gő vers­sor­ok, gesz­tu­sai szín­pa­di da­ra­bok, be­szél­ge­té­sünk alatt mint­ha vé­gig éne­kelt vol­na – és ha va­la­ki, ak­kor ő biz­to­san szü­le­tett ta­nár.
Címkék: Katedra
Bezár