2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  12. szám - 2010. november 15.  --  Kultúra
Kultúra
Az idén nyol­céves Sze­ge­di Egye­te­mi Szín­ház élé­ről jú­li­us­ban le­kö­szönt Czene Zol­tán, utód­ja, Var­ga Nor­bert nem­rég a Pin­ce­szín­ház­ban meg­ren­de­zett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó ke­re­te­in be­lül szá­molt be jö­vő­be­ni ter­ve­i­ről.
Címkék: Kultúra
Bezár