2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  12. szám - 2010. november 15.  --  Riport
Riport
Vil­lány ár­nyé­ká­ban éli min­den­nap­ja­it a ma 163 lel­ket szám­lá­ló Kis­jak­ab­fal­va. A fő­ut­ca és a pin­ce­sor ös­­sze­érő nyom­vo­na­lát egy víz­fo­lyás hang­sú­lyoz­za. Ezért az­tán jó mes­­szi­re áll­nak egy­más­tól a szem­be né­ző há­zak. A má­so­dik vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tő­en in­nen, az ab­la­kok mö­gül mé­re­get­ték egy­mást az em­be­rek: a ki­te­le­pí­tést oly­kor a ha­di­fog­ság árán meg­úszó svá­bok és azok a fel­vi­dé­ki ma­gya­rok, aki­ket a cseh­szlo­vák kor­mány mint kol­lek­tív bű­nö­sö­ket za­vart el a szü­lő­föld­ről.
Címkék: Riport
_MG_20422_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár