2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Fókusz
Fókusz
2011. február 09.
Meg­örö­köl­jük a gaz­da­sá­gi vál­ság ke­ze­lé­sé­nek prob­lé­má­ját, de hoz­zá­já­rul­ha­tunk Hor­vát­or­szág mi­előb­bi EU-csatlakozásához – tud­tuk meg Robák Fe­renc­től, a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um EU-elnökségi kor­mány­biz­to­sá­tól, aki „Az ital­lap­tól a sajtóakkred­itá­cióig” – Ope­ra­tív fel­ada­tok a ma­gyar EU-elnökség elő­ké­szí­té­se és meg­va­ló­sí­tá­sa so­rán cím­mel tar­tott elő­adást a sze­ge­di Eu­ró­pa-ta­nul­má­nyok Köz­pont­ban mű­kö­dő Europe Direct iro­da meg­hí­vá­sá­ra.
2011. február 09.
Címkék: Fókusz
2011. február 09.
DSC_2674_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár